3600 ek gösterge nedir kimleri kapsıyor?

3600 ek gösterge nedir kimleri kapsıyor?: 3600 ek gösterge tablosu, 3600 ek gösterge şartları, 3600 ek gösterge tablosu 2022, 3600 ek gösterge önlisans mezunlarını kapsıyor mu, 3600 ek gösterge nedir, maaşa etkisi, 3600 ek gösterge nedir ekşi, 3600 ek gösterge emeklileri kapsıyor mu, 3600 ek gösterge nedir, ne işe yarar

3600 ek gösterge kac yıl şartı?

Bu kapsamda, öncelikle birinci dereceye gelmi? olmak ?art?yla tüm ö?retmenlerin, 2 y?l ve üzeri yüksekö?renim mezunu polislerin, alan s?n?rlamas? olmaks?z?n 2 y?l ve üzeri yüksekö?renim mezunu tüm sa?l?k çal??an? ve din görevlilerinin ek göstergeleri 3600‘e yükseltildi.2 Tem 2022

3600 ek gösterge hangi yılları kapsıyor?

Birinci dereceye gelenler yararlanacak Erdo?an’?n verdi?i bilgiye göre düzenlemeden yard?mc? hizmetler s?n?f?ndakiler dahil, 5,3 milyon memur yararlanacak. Bu çerçevede, birinci derece devlet memuru olan tüm meslek gruplar?n?n ek göstergeleri, 600 puanl?k art??la 1 Ocak 2023’ten itibaren 3600‘e ç?kar?lacak.8 Haz 2022

3600 ek gösterge hangi meslek gruplarını kapsıyor?

3600 EK GÖSTERGE KAPSAMINA ALINAN MESLEK GRUPLARI HANG?LER?? Polis, ö?retmen, hem?ire, din görevlisi ve di?er meslek gruplar? ek gösterge kapsam?na al?nd?. Ek gösterge art???, memuriyete 2008 y?l?ndan önce ba?layanlar?n emekli ayl?klar?nda do?rudan art?? ?eklinde yans?yacak.6 Haz 2022

3600 ek gösterge hangi emeklileri kapsıyor?

Bakan Bilgin, 3600 Ek Gösterge düzenlemesinin tahsil durumuna bak?lmaks?z?n herkesi kapsayaca??na i?aret ederek, ?u bilgileri payla?t?: ?Bu çal??ma daha önce 3600‘den istifade edememi? emeklilerimiz de dahil bütün emeklilerimizi kaps?yor.6 Haz 2022

3600 ek gösterge nedir, şartları neler? 3600 … – Sözcü Gazetesi

8 Haz 2022 — 3600 ek gösterge nedir, şartları neler? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? – 3600 ek gösterge, memurların, aylık maaşlarının, …

3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor … – Sözcü Gazetesi

6 Haz 2022 — 3600 ek gösterge çalışması kamudaki öğretmen, polis, hemşire ve imam hatiplerle idari personeli kapsıyor. 3600 ek gösterge için heyecanlı …

3600 ek gösterge kimleri kapsıyor, düzenleme neler getirecek?

7 Haz 2022 — 1. dereceye gelmiş olma kaydıyla hak sahipleri 3600 ek göstergeye yükseltilecek. Genel müdür yardımcısının ek göstergesi 3600’den 4400’e, şube …

3600 ek gösterge düzenlemesinin detayları belli oldu – Bigpara

8 Haz 2022 — Bu meslek gruplarının yanı sıra avukat, il müdürü, ilçe müftüsü, bekçi, uzman erbaş/jandarma, matematikçi, istatistikçi gibi 3000 ek göstergeli …

3600 Ek Gösterge ne zaman ve kimlere verilecek, şartları neler?

8 Haz 2022 — 3600 EK GÖSTERGE şartları nedir, kimleri kapsıyor? 3600 EK GÖSTERGE son durum nedir, kimlere, ne zaman verilecek …